برچسب: کنگره بین المللی تبیین نیروی مظلومیت شهید شیرخوار کربلا

کنگره بین المللی تبیین نیروی مظلومیت شهید شیرخوار کربلا حضرت علی اصغر با حضور شصت ملیت از سراسر جهان

کنگره بین المللی تبیین نیروی مظلومیت شهید شیرخوار کربلا حضرت علی اصغر با حضور شصت ملیت از سراسر جهان

جامعه المصطفی برگزار کرد: کنگره بین المللی تبیین نیروی مظلومیت شهید شیرخوار کربلا حضرت علی اصغر با حضور ۲۷ ملیت کشور و با حضور منابر شیعه بر گزار شد. به ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر