برچسب: کارآفرین

کیوان نقره کار مشاور اسبق وزارتخانه های صمت و ارتباطات گفت:دولت هوشمند از مدیران متعهد و متخصص استفاده خواهد کرد.

کیوان نقره کار مشاور اسبق وزارتخانه های صمت و ارتباطات گفت:دولت هوشمند از مدیران متعهد و متخصص استفاده خواهد کرد.

کیوان نقره کار مشاور اسبق وزارتخانه های صمت و ارتباطات گفت : دولت هوشمند از مدیران متعهد و متخصص استفاده خواهد کرد حتی اگر در دولت های قبلی و مخالف ...

دیدار مازیار خویشوند مدیر کمیته هنرمندان جوانان آینده نگر طهران و سردبیر خبریجات با بانوی کارآفرین پری رفیعی

دیدار مازیار خویشوند مدیر کمیته هنرمندان جوانان آینده نگر طهران و سردبیر خبریجات با بانوی کارآفرین پری رفیعی

باعرض سلام وادب خدمت شما خانم رفیعی لطفاخودتون رو برای دوستداران هنر ایران معرفی کنید با عرض سلام خدمت شما وهمه مردم ایران عزیزم بنده خادم صنعت فرش کشور پری ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر