برچسب: چهره ماندگار عرصه نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی

برگزاری مراسم نکوداشت و رونمایی از تمبر چهره ماندگار عرصه نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی جناب آقای علی اصغر آقا امینی

برگزاری مراسم نکوداشت و رونمایی از تمبر چهره ماندگار عرصه نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی جناب آقای علی اصغر آقا امینی

مراسم نکوداشت و رونمایی از تمبر چهره ماندگار عرصه نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی جناب آقای علی اصغر آقا امینی در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲در محل موسسه آموزش عالی راهبران الهیه ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر