برچسب: پروفسور محمد شریف ملک زاده

پیام رسمی و تقدیر رئیس جمهور سابق اکوادور و رئیس بنیاد آموزشی فیدل ،خانم روزالیا آرتئاگا سرانو از پروفسور محمد شریف ملک زاده

پیام رسمی و تقدیر رئیس جمهور سابق اکوادور و رئیس بنیاد آموزشی فیدل ،خانم روزالیا آرتئاگا سرانو از پروفسور محمد شریف ملک زاده

متن پیام روزالیا آرتئاگا سرانو رئیس جمهور اسبق جمهوری اکوادور بدین شرح است: به گزارش پایگاه خبری نداخبر :  به رسمیت شناختن جناب عالی به عنوان اولین مخترع جهان و ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر