برچسب: پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان

دکترمحمدشریف ملک زاده؛ پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان را بهتر بشناسیم

دکترمحمدشریف ملک زاده؛ پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان را بهتر بشناسیم

دکترمحمدشریف ملک زاده؛ پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان را بهتر بشناسیم؛ به گزارش پایگاه خبری نداخبر : دکتر محمدشریف ملک‌ زاده (زاده شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان) دارای ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر