برچسب: پارک‌ ملی‌ علم‌ و فناوری

تجلیل از هنرمندان‌ ورکشاپ‌ جشنواره‌ هنر سرمایه‌ ملی در پارک‌ ملی‌ علم‌ و فناوری

تجلیل از هنرمندان‌ ورکشاپ‌ جشنواره‌ هنر سرمایه‌ ملی در پارک‌ ملی‌ علم‌ و فناوری

موسسه ملی فرهنگی هنری‌ سوخته نگاری ایران با همکاری پارک ملی علوم‌فناوریهای نرم‌وصنایع فرهنگی ، وزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی ، نمایشگاه آثار منتخب جشنواره های‌ملی‌ را ، در سالن همایشهای بین‌المللی دانشگاه علم ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر