برچسب: مهدی ضابطی

برای درخشش و افتخار آفرینی هیچ زمانی دیر نیست و بار دیگر قهرمان خوب کشورمان این شعار را جامه عمل پوشاند

برای درخشش و افتخار آفرینی هیچ زمانی دیر نیست و بار دیگر قهرمان خوب کشورمان این شعار را جامه عمل پوشاند

مهدی ضابطی قهرمانی از پایتخت و متولد ۱۳۵۶/۰۶/۳۱ که در روز جمعه ۲۸ آبان ماه سال جاری موفّق به ثبت دوّمین رکورد ملی خود در کتاب رکورد داران کشور گردید ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر