برچسب: مرکز نیکوکاری الهیه

چالش و کَمپِینِ نیکوکاریِ

چالش و کَمپِینِ نیکوکاریِ

چالش و کَمپِینِ نیکوکاریِ ( دَستِ خالِق بَرایِ یاریِ خَلق ) به همّت رئیس مرکز نیکوکاری الهیه دکتر گِرَندمَستِر سیّدافشین مباشر به گزارش نداخبر - به همّت ریاست مرکز نیکوکاری ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر