برچسب: مجتبی رضاخواه

اصرار به تحقیق و تفحص از وزیر دفاع توسط یک نماینده مجلس بابت تأمین منابع دشمنان ایران / آقای شورای نگهبان! جهت درج در پرونده

اصرار به تحقیق و تفحص از وزیر دفاع توسط یک نماینده مجلس بابت تأمین منابع دشمنان ایران / آقای شورای نگهبان! جهت درج در پرونده

تهدید یکی از نمایندگان ‎مجلس به استیضاح ‎وزیر دفاع چه معنایی جز سهم خواهی می تواند داشته باشد وقتی شائبه ها و شایعاتی مبنی بر ارتباط نزدیک وی با رئیس ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر