برچسب: فرهنگستان هنر

افتتاح نمایشگاه نقاشی با ۷هنرمند و۶۰ تئاتر تخصصی افراد کم توان ذهنی با ۷هنرمند با نیاز ویژه

افتتاح نمایشگاه نقاشی با ۷هنرمند و۶۰ تئاتر تخصصی افراد کم توان ذهنی با ۷هنرمند با نیاز ویژه

۱-هر کم توان ذهنی یک استعداد یک کار آفرین ۲-معلولیت کودک نمیماند ۳-نه به محدودیت برای کار معلولین ذهنی ۴-آینده ام را با استعداد نهفته ام میسازم به گزارش پایگاه ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر