برچسب: علی پاک باخته گان زنجانی

دیدار هیئت مدیره شرکت دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان با سرکنسولگر ایران در استانبول

دیدار هیئت مدیره شرکت دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان با سرکنسولگر ایران در استانبول

اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان با سرکنسولگر ایران در استانبول در محل کنسولگری دیدار کردند. جواد معبودی فر سرکنسول ایران در استانبول در دیدار مدیرعامل و ...

FEATURED POST

EDITOR PICK'S

STAY CONNECTED