برچسب: صندوق بین المللی پول

جمعیت عمل اسلامی بحرین : صندوق بین المللی پول ، کسری بودجه رژیم حاکم در بحرین را 6/130 درصد بیشتر از نسبت محلی آن پیش بینی کرد .

جمعیت عمل اسلامی بحرین : صندوق بین المللی پول ، کسری بودجه رژیم حاکم در بحرین را 6/130 درصد بیشتر از نسبت محلی آن پیش بینی کرد .

جمعیت عمل اسلامی بحرین : صندوق بین المللی پول ، کسری بودجه رژیم حاکم در بحرین را 6/130 درصد بیشتر از نسبت محلی آن پیش بینی کرد . به گزارش ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر