برچسب: شبانیان ساختمان محله

سعید شبانیان از راه اندازی مرکز فوریت های ساختمانی محله خبر داد

سعید شبانیان از راه اندازی مرکز فوریت های ساختمانی محله خبر داد

سعید شبانیان از راه اندازی اولین مرکز ملی فوریت های ساختمانی محله بااجرا پروژه تَسا (توانمندسازی وساماندهی سرویسکاران وکارگران ساختمانی ) خبر داد. به گزارش پایگاه خبری ندا، سعیدشبانیان دراین ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر