برچسب: سفیران محله

دفاتر خدمات شهروندی سفیران محله،گامی درجهت کارآفرینی وتوسعه اقتصاد محله

دفاتر خدمات شهروندی سفیران محله،گامی درجهت کارآفرینی وتوسعه اقتصاد محله

مدیرعامل کانون دفاتر توسعه اقتصادمحلات ازآغاز پروژه کارآفرینی "سفیران محله "خبر داد به گزارش پایگاه خبری ندا، سعید شبانیان بابیان اینکه یرای توسعه پایدار وهمه جانبه کشور محله بنیادی ترین ...

اقتصاد محله محور وکسب درآمد پایدار توسط دفاتر توسعه اقتصاد محله و سفیران محله

اقتصاد محله محور وکسب درآمد پایدار توسط دفاتر توسعه اقتصاد محله و سفیران محله

مدیرعامل کانون توسعه اقتصاد محلات گفت: محله به عنوان هویت اجتماعی، اقتصادی وترکیب یافته از کاربری های تامین کننده نیازهای روزمره درشهرها قلمداد میشود به گزارش پایگاه خبری ندا، محلات ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر