برچسب: سعید شبانیان محلات

اقتصاد محله محور وکسب درآمد پایدار توسط دفاتر توسعه اقتصاد محله و سفیران محله

اقتصاد محله محور وکسب درآمد پایدار توسط دفاتر توسعه اقتصاد محله و سفیران محله

مدیرعامل کانون توسعه اقتصاد محلات گفت: محله به عنوان هویت اجتماعی، اقتصادی وترکیب یافته از کاربری های تامین کننده نیازهای روزمره درشهرها قلمداد میشود به گزارش پایگاه خبری ندا، محلات ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر