برچسب: روبیکا

تخلف گران فروشی روبیکا روی میز رئیس جمهور، فرصت سوزی روبیکا به همین مورد ختم نمی‌شود

تخلف گران فروشی روبیکا روی میز رئیس جمهور، فرصت سوزی روبیکا به همین مورد ختم نمی‌شود

پس از انتشار ویراست رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در خصوص دستور رئیس جمهور برای برخورد با تخلف گران‌فروشی یک سکوی داخلی، پیگیری های بعمل آمده این خبرگزاری حاکی ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر