برچسب: راندا شرايدر

گفتگو با خانم راندا شرايدر مدير اجرايى دانشگاه بركلى كاليفرنيا و مشاور عالى شركتهاى سيليكون ولى

گفتگو با خانم راندا شرايدر مدير اجرايى دانشگاه بركلى كاليفرنيا و مشاور عالى شركتهاى سيليكون ولى

گفتگو با خانم راندا شرايدر مدير اجرايى دانشگاه بركلى كاليفرنيا و مشاور عالى شركتهاى سيليكون ولى به گزارش نداخبر ؛ صحبت پيرامون چگونگى موفقيت و راهكارهاى آن در شركتهاى استارت ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر