برچسب: دکتر کریم نجفی‌برزگر

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک مابین موسسه آموزش‌عالی زبدگان و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک مابین موسسه آموزش‌عالی زبدگان و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

عضویت موسسه آموزش‌عالی زبدگان در شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام موسسه آموزش‌عالی زبدگان در راستای همکاری بین‌المللی در برگزاری دوره‌های آموزش‌ مجازی تخصصی و مهارت‌محور به‌ویژه در زمینه‌ی توانمندسازی نیروی ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر