برچسب: دکتر محسن زنگنه

باحمایت های دولت و مجلس از زعفرانکاران قیمت آتی زعفرانِ دی ماه در بورس کالا از 52 میلیون تومان گذشت

باحمایت های دولت و مجلس از زعفرانکاران قیمت آتی زعفرانِ دی ماه در بورس کالا از 52 میلیون تومان گذشت

باحمایت های دولت و مجلس از زعفرانکاران : قیمت آتی زعفرانِ دی ماه در بورس کالا از 52 میلیون تومان گذشت به گزارش پایگاه خبری نداخبر : زعفرانکاران، فروشندگان و ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر