برچسب: دکتر سیدمحمدحسن پیش­ بین

بازار کار, یادگیری با اصالت, رضایتمندی سه ضلع موفقیت دانشگاه جامع علمی کاربردی

بازار کار, یادگیری با اصالت, رضایتمندی سه ضلع موفقیت دانشگاه جامع علمی کاربردی

نیاز آفرینی، آگاهی پیرامون مشکلات بازار، لمس کردن فضای شغلی و کسب تجربه کافی از طریق گذراندن دروس عملی در کنار دروس نظری از ویژگی­های مفید دانشگاه جامع علمی کاربردی ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر