برچسب: دکتر جواد فاهم العبودی

جنبش الدعوه الاسلامیه عراق به کار بردن خشونت بر ضد تظاهرات مسالمت آمیز اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی را به شدت محکوم می نماید

جنبش الدعوه الاسلامیه عراق به کار بردن خشونت بر ضد تظاهرات مسالمت آمیز اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی را به شدت محکوم می نماید

به گزارش پایگاه خبری نداخبر : بسم الله الرحمن الرحیم جنبش الدعوه الاسلامیه عراق به کار بردن خشونت بر ضد تظاهرات مسالمت آمیز اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی را به ...

جنبش الدعوه الاسلامیه عراق دزدی دریایی تروریست های آمریکایی در به سرقت بردن نفت ایران را محکوم می نماید

جنبش الدعوه الاسلامیه عراق دزدی دریایی تروریست های آمریکایی در به سرقت بردن نفت ایران را محکوم می نماید

به گزارش پایگاه خبری نداخبر : بسم الله الرحمن الرحیم جنبش الدعوه الاسلامیه عراق دزدی دریایی تروریست های آمریکایی در به سرقت بردن نفت ایران را محکوم می نماید و ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر