برچسب: دکتر ابراهیم رئیسی

دبیر شورای راهبردی کمیته دارو و تجهیزات پزشکی ستاد مرکزی و مردمی دکتر ابراهیم رئیسی منصوب شد

دبیر شورای راهبردی کمیته دارو و تجهیزات پزشکی ستاد مرکزی و مردمی دکتر ابراهیم رئیسی منصوب شد

با حکم علی نیکزاد، دکتر فرشاد دهقانی به سمت دبیر شورای راهبردی کمیته دارو و تجهیزات پزشکی ستاد مرکزی و مردمی، دولت مردمی ایران قوی 1400 دکتر ابراهیم رئیسی منصوب ...

FEATURED POST

EDITOR PICK'S

STAY CONNECTED