برچسب: دومین اجلاس ملی مشتری‌مداری و توسعه کسب‌وکار

به همت هلدینگ ستاپ دومین اجلاس ملی مشتری‌مداری و توسعه کسب‌وکار برگزار می‌شود

به همت هلدینگ ستاپ دومین اجلاس ملی مشتری‌مداری و توسعه کسب‌وکار برگزار می‌شود

پیرو برگزاری موفق نخستین دوره «اجلاس ملی مشتری‌مداری و توسعه کسب‌وکار» در دی‌ماه سال گذشته، هلدینگ ستاپ در نظر دارد دومین دوره این اجلاس را با حضور و مشارکت سازمان‌ها ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر