برچسب: دبیر شورای مناطق آزاد

مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار پیش از بازداشت استعفایش توسط دبیر شورای مناطق آزاد سردار محمد گرفته شده بود

مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار پیش از بازداشت استعفایش توسط دبیر شورای مناطق آزاد سردار محمد گرفته شده بود

مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار پیش از بازداشت استعفایش توسط دبیر شورای مناطق آزاد سردار محمد گرفته شده بود در دولت انقلابی و ضد فساد آیت الله رئیسی مدیران فاسد ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر