برچسب: دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان

دیدار هیئت مدیره شرکت دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان با سرکنسولگر ایران در استانبول

دیدار هیئت مدیره شرکت دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان با سرکنسولگر ایران در استانبول

اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان با سرکنسولگر ایران در استانبول در محل کنسولگری دیدار کردند. جواد معبودی فر سرکنسول ایران در استانبول در دیدار مدیرعامل و ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر