برچسب: حمله تروريستي شاه چراغ

پيام تسليت موسس ورياست هيات مديره بنياد كارآفرينان گام دوم خاتم(ص) درخصوص حمله تروريستي شاه چراغ

پيام تسليت موسس ورياست هيات مديره بنياد كارآفرينان گام دوم خاتم(ص) درخصوص حمله تروريستي شاه چراغ

پيام تسليت موسس ورياست هيات مديره بنياد كارآفرينان گام دوم خاتم(ص) درخصوص حمله تروريستي شاه چراغ به گزارش خبرگزاري نداخبر : مهندس سعيدشبانيان موسس ورئيس هيات مديره بنياد كارآفرينان گام ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر