برچسب: افغانستان

آیت الله العظمی مدرسی از جامعه جهانی خواستند به وظیفه خود در راستای توقف عملیات تروریستی در افغانستان عمل کنند.

آیت الله العظمی مدرسی از جامعه جهانی خواستند به وظیفه خود در راستای توقف عملیات تروریستی در افغانستان عمل کنند.

⚫ آیت الله العظمی مدرسی از جامعه جهانی خواستند به وظیفه خود در راستای توقف عملیات تروریستی در افغانستان عمل کنند. به گزارش نداخبر ، آیت الله العظمی سید محمد ...

بیانیه مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح استاد ابراهیم صنوبر در خصوص وقایع اخیر افغانستان و ابراز نگرانی برای مردم ستم دیده افغانستان

بیانیه مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح استاد ابراهیم صنوبر در خصوص وقایع اخیر افغانستان و ابراز نگرانی برای مردم ستم دیده افغانستان

با قلبي آکنده از تاسف نظاره گر جهاني هستيم که روزهایی سرشار از بیماری‌، مرگ، جنگ، جنايت، خشونت و نقض حقوق بشر را سپری می‌کند. جهان در آشفتگي غريبي به ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر