برچسب: اجرا و گویندگی

فعالیتهایی مریم روزبهانی که بعنوان کارشناس آشپزی در برنامه ی مثبت ۲ شبکه ی ۲ فعالیت کرده سپس وارد دنیای اجرا و گویندگی شده

فعالیتهایی مریم روزبهانی که بعنوان کارشناس آشپزی در برنامه ی مثبت ۲ شبکه ی ۲ فعالیت کرده سپس وارد دنیای اجرا و گویندگی شده

مریم روزبهانی لیسانس حسابداری از دانشگاه خوارزمی تهران متولد و بزرگ شده ی تهران مجری ، گوینده،مربی فن بیان کودک، نویسنده، کارشناس آشپزی ، مدتی به عنوان کارشناس آشپزی در ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر