برچسب: ابراهیم صنوبر

اعطای نشان صلح در حوزه ایثار موسسه بین المللی سفیران صلح حضور نوجوان فداکار شهید علی لندی

اعطای نشان صلح در حوزه ایثار موسسه بین المللی سفیران صلح حضور نوجوان فداکار شهید علی لندی

اعطای نشان صلح در حوزه ایثار موسسه بین المللی سفیران صلح حضور نوجوان فداکار شهید علی لندی به گزارش نداخبر  ، پیرو برگزاری مسابقه دوستانه روز یکشنبه یازدهم مهرماه یک ...

بیانیه مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح استاد ابراهیم صنوبر در خصوص وقایع اخیر افغانستان و ابراز نگرانی برای مردم ستم دیده افغانستان

بیانیه مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح استاد ابراهیم صنوبر در خصوص وقایع اخیر افغانستان و ابراز نگرانی برای مردم ستم دیده افغانستان

با قلبي آکنده از تاسف نظاره گر جهاني هستيم که روزهایی سرشار از بیماری‌، مرگ، جنگ، جنايت، خشونت و نقض حقوق بشر را سپری می‌کند. جهان در آشفتگي غريبي به ...

FEATURED POST

EDITOR PICK'S

STAY CONNECTED